Na Politechnice Częstochowskiej został uruchomiony system bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach europejskiego projektu eduroam. Mogą z niego korzystać wszyscy pracownicy i studenci Politechniki Częstochowskiej oraz osoby z innych uczelni i placówek uczestniczących w projekcie eduroam.

Uwaga - do korzystania z sieci eduroam NIE WYSTARCZY POSIADANIE KONTA USOS!
Konieczne jest utworzenie konta eduroam.ZMIANA CERTYFIKATU!
Certyfikat pczca.crt utracił ważność, należy pobrać i zainstalować nowy w formacie PEM lub formacie DER oraz utworzyć ponownie połączenie zgodnie z krokami opisanymi w dziale Konfiguracja, tam też jest dostępny nowy certyfikat.Odpowiedzialność użytkowników i bezpieczeństwo

Wszystkie połączenia wykonywane przez użytkowników systemu eduroam są monitorowane i zapisywane. Jakiekolwiek działania niezgodne z obowiązującym prawem (w tym próby naruszania systemów bezpieczeństwa czy też pobieranie nielegalnych treści) obciążają wyłącznie użytkownika, z którego konta nastąpiło dane połączenie. Logi systemu eduroam mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego wobec użytkownika przekraczającego prawo. Dlatego istotnym jest, aby nie udostępniać swojego loginu i hasła innym osobom oraz nie pobierać z sieci Internet w sposób nielegalny żadnych treści objętych prawami autorskimi/patentowymi/własności.

Obecnie jest tylko jeden SSID (eduroam) w trybie mixed-mode, czyli obsługa WPA i WPA2 jednocześnie.

Proszę odpowiednio zmodyfikować swoje konfiguracje, sugerujemy ustawianie WPA2/CCMP(AES) dla tego SSID.


Polecamy aplikację Eduroam Companion dla iOS oraz Android, ułatwiającą wyszukiwanie najbliższego AP eduroam:

Wersja dla iOS
Wersja dla Androida